31 października 1905

Po magistratem w Sosnowcu demonstruje wielotysięczny tłum. Organizacje PPS i SDKPiL zajmują drukarnie i rozpoczynają legalny druk oraz kolportaż własnych gazet, odezw i broszur.

W przeddzień Republiki

We wrześniu 1905 r. w Zagłębiu Dąbrowskim doszło do antycarskich wystąpień uczniów.