Złożyli kwiaty na grobie bojowców

W dniu 10 września 2021 roku odbyła się uroczystość złożenia kwiatów na mogile bojowców Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. W uroczystości udział wzięli: …