14 listopada 1905 r. –  Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Bień Aleksy ps. Mirek, Mirosław, Oset, Sosnowski, Wiktor

1894 - 1977

Aleksy Bień urodził się 10 lipca 1894 r. w Nowej Wsi koło Olkusza w rodzinie małorolnego chłopa. Po śmierci ojca w 1899 r. przeniósł się wraz z rodziną do Sosnowca i po ukończeniu
3 oddziałów szkoły początkowej, w 1905 r. rozpoczął pracę jako goniec w fabryce W. Fitzner i K. Gamper (ob. Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. przy ul. S. Staszica 31), a następnie pomocnik biurowy w księgowości. Pod wpływem braci, Wincentego i Stanisława, członków PPS, został łącznikiem i kolporterem druków partyjnych, uczestniczył w strajkach
i demonstracjach. W 1911 r. wstąpił do PPS Frakcji Rewolucyjnej. Działał w tzw. technice partyjnej, pisał również artykuły do „Robotnika” i „Górnika”. Angażował się też jednocześnie w działalność Związku Strzeleckiego w Zagłębiu Dąbrowskim, a w 1913 r.  ukończył kurs instruktorski Związku Walki Czynnej.

Po wybuchu I wojny światowej był jednym z organizatorów czynu legionowego w Zagłębiu Dąbrowskim. W 1914 r. Rosjanie nie dopuścili do wybuchu polskiego powstania, które planował Józef Piłsudski, opuszczając bez walki Zagłębię Dąbrowskie. Już w pierwszym dniu wojny region zajęli Niemcy. To w mieszkaniu Bienia i z jego udziałem zorganizowano naradę, po której poinformowano Piłsudskiego o bezcelowości marszu kompanii kadrowej z Oleandrów do Zagłębia. Aleksy Bień współtworzył wówczas w Sosnowcu Komisariat Wojska Polskiego, rekrutując ochotników do formacji strzeleckich, a potem do Legionów Polskich. Później współorganizował z Polską Organizację Wojskową. Agitując na rzecz Legionów, objeżdżał dzielnice robotnicze i zwoływał zebrania, na których przekonywał do poparcia idei Piłsudskiego. W działaniach, które ostatecznie przyniosły 25000 ochotników, Bień uczestniczył do czerwca 1915 r., kiedy po raz pierwszy został aresztowany przez Niemców, niechętnych polskim akcjom niepodległościowym. Uniemożliwiło mu to dalsze skuteczne działanie w Zagłębiu, dlatego kierownictwo PPS podjęło decyzję o przerzuceniu go do Płocka i Włocławka, gdzie objął funkcję instruktora okręgowego Pogotowia Bojowego PPS. W styczniu 1918 r. został ponownie aresztowany przez Niemców i skazany na 5 lat ciężkiego więzienia.
11 listopada został uwolniony z więzienia na Mokotowie i uczestniczył w akcji rozbrajania Niemców w stolicy. Kilka dni później wyjechał na polecenie partii do Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie miał odbudować struktury PPS rozbite całkowicie przez Niemców na obszarze ich okupacji w regionie. Wykorzystali to działacze komunistyczni tworząc w Okręgu Sosnowieckim Rady Delegatów Robotniczych i odrzucając niepodległość Polski. Bień wszedł w skład Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS, a w 1919 r. został członkiem Wydziału Wykonawczego Rady Delegatów Robotniczych, w których z miesiąca na miesiąc słabły wpływy działaczy probolszewickich.

Rok 1918 nie zakończył zaangażowania Aleksego Bienia na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej. Aktywnie uczestniczył w walce o jej granice, rekrutując ochotników w Zagłębiu w czasie największego zagrożenia ofensywą bolszewicką w 1920 r. Kierował także Robotniczym Komitetem Pomocy Powstańcom Śląskim, który werbował ochotników do walki na Górnym Śląsku. Od 1922 r. był przewodniczącym Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS, a po zwycięstwie partii w wyborach samorządowych objął funkcję prezydenta Sosnowca, którą pełnił w latach 1925-1928. Jego prezydentura przyniosła miastu pierwszą modernizację. Regulowano rzeki, budowano wodociągi i kanalizację, rozwijano komunikację miejską, upowszechniano edukację, itd. Od 1928 r. do 1935 r. Aleksy Bień był posłem na Sejm Rzeczypospolitej. Od 1931 r. był też członkiem kierownictwa PPS. Stał też na czele Kasy Brackiej Górników. Jeszcze przed wybuchem wojny w 1939 r. Bień zaangażowany został w budowę struktur konspiracyjnych na terenie Zagłębia, które mogło znaleźć się pod okupacją wroga. W 1940 r. zagrożony aresztowaniem przez Niemców opuścił Zagłębie Dąbrowskie, kontynuując działalność konspiracyjną na Lubelszczyźnie, gdzie kierował okręgiem WRN-PPS. W 1944 r. został zastępcą, a potem delegatem w Okręgowej Delegaturze Rządu (na emigracji w Londynie) na Lubelszczyźnie. Nie ujawnił się po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie. Natomiast wraz z innymi działaczami w 1945 r. podjął próbę legalizacji konspiracyjnej PPS. Należał do tych socjalistów, którzy nie chcieli poddać się dyktatowi komunistów. Ostatecznie wstąpił do „lubelskiej” PPS i w 1947 r. został nawet posłem na Sejm Ustawodawczy, ale jako działacz niepodległościowy został skreślony z listy członków tej partii i zwolniony z pracy. Przez 5 miesięcy na przełomie 1948/1949 r. Bień ukrywał się zagrożony aresztowaniem przez UB. Dopiero w 1951 r. ponownie został zatrudniony w Ubezpieczalni Społecznej, ale poza Zagłębiem. Aleksy Bień zmarł w 1977 r. w Sosnowcu. Jego grób znajduje się na cmentarzu komunalnym w Będzinie – Małobądzu.

Został odznaczony: Odznaką Legionów Polskich, Odznaką POW, Krzyżem Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Grunwaldu, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Krzyżem Partyzanckim, Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (w 1959 r.), a później Krzyżem Oficerskim.

W dniu 11 listopada 2018 r., dla upamiętnienia tej ważnej dla Sosnowca postaci, uroczyście odsłonięto pomnik Aleksego Bienia w Alei Zagłębiaków Parku Sieleckiego.

Bibliografia:

A.Makarska, Aleksy Bień w: Listopad 1918 w Zagłębiu Dąbrowskim pod red. Dariusza Nawrota, Sosnowiec 2019

Słownik Biograficzny Działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego, Tom 1, Warszawa 1978

J. Walczak, Aleksy Bień (1894-1977) w: Śląski Słownik Biograficzny, Seria nowa. Red. M. Fazan i F. Serafin, Katowice 1999, tom 1, s. 42-45

J. Walczak, Ruch robotniczy w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1918-1926, Katowice 1973

Bądź na bieżąco

Newsletter

Chcesz dostawać od nas informacje o najnowszych wydarzeniach, wystawach i artykułach? Zapisz się!

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera

Skip to content