14 listopada 1905 r. –  Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Antoni Kozubek

1888 – 1942

Syn Jana, robotnik, działacz socjalistyczny i związkowy. Urodzony w Strzemieszycach Wielkich w rodzinie górnika zatrudnionego w kopalni „Jakub”. Ukończył szkołę powszechną w Strzemieszycach. Od szesnastego roku życia aż do aresztowania w 1942 roku pracował w kopalni „Kazimierz”, najpierw jako smarownik pomp na dole, a następnie w zawodzie kowala. Od najmłodszych lat dużo uwagi poświęcał samokształceniu z zakresu literatury, historii i filozofii, posiadał również uzdolnienia muzyczne. Grał na instrumentach dętych w orkiestrze kopalnianej. W 1905 roku wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, której był członkiem do 1942 roku. W czasie rewolucji 1905 – 07 był współorganizatorem strajków i demonstracji. Po rozłamie partii był członkiem PPS – Frakcji Rewolucyjnej. Należał do klasowego ruchu związkowego w Zagłębiu Dąbrowskim. W czasie I wojny światowej reaktywował rozwiązany w 1909 roku Związek Górników i był kopalnianym delegatem robotników. Za działalność związkową i organizowanie strajków został aresztowany przez okupacyjne władze austriackie i osadzony w twierdzy w Zamościu. […]. W 1918 roku został wybrany do Zagłębiowskiej Rady Delegatów Robotniczych. W latach międzywojennych nie brał bezpośredniego udziału w działalności PPS, angażując się przede wszystkim w klasowym ruchu związkowym. Od 1928 do 1939 roku był prezesem Centralnego Związku Górników w Polsce. Jako długoletni delegat Związku Kasy Brackiej zabiegał o rozszerzenie Kasy zwłaszcza zaś o korzystne emerytury starcze i wdowie. Był członkiem Komisji powołanej przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej do uregulowania ubezpieczeń górniczych. W latach 1935 – 1939 był prezesem Kasy Bratniej Górników dla Zagłębia Dąbrowskiego i Chrzanowa. […] Wraz z żoną Stanisławą z Brzezoniów kolportował konspiracyjną literaturę oraz udzielał schronienia ukrywającym się członkom ruchu oporu. W dniu 20.06.1942 roku został wraz z żoną aresztowany. Osadzono ich 1 lipca 1942 roku w obozie KL Auschwitz. Antoni Kozubek został zamordowany w obozie 1 sierpnia 1942 roku (numer więźniarski: 44251). Imieniem Antoniego Kozubka nazwano ulicę w Strzemieszycach.

Źródło: biogram w Śląskim słowniku biograficznym tom II, http://auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/

Bądź na bieżąco

Newsletter

Chcesz dostawać od nas informacje o najnowszych wydarzeniach, wystawach i artykułach? Zapisz się!

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera

Skip to content