10 listopada 1905

Stan wojenny ogłoszony przez władze carskie przynosi kres Republiki Zagłębiowskiej i rozpoczyna okres represji wobec uczestników wydarzeń rewolucyjnych.

9 listopada 1905

Komitet Bezpieczeństwa Publicznego i Milicja Obywatelska powstają w Będzinie.

8 listopada 1905

Lokalne komitety i milicje powstają w Zawierciu i Ząbkowicach.

7 listopada 1905

Wielotysięczna manifestacja robotników z całego Zagłębia odbywa się w Będzinie.

6 listopada 1905

Kilkanaście tysięcy osób gromadzi się na wiecu w Czeladzi.

5 listopada 1905

Z miejscowości Zagłębia formują się pochody, które spotykają się w Sosnowcu na dwóch zgromadzeniach: w parku sieleckim oraz w szkole realnej. Wieczorem wiec odbywa się w sosnowieckim teatrze.

4 listopada 1905

W Dąbrowie Górniczej demonstracja robotnicza rozpoczyna się pod „Sztygarką”…

3 listopada 1905

10 tysięcy robotników zbiera się przy kopalni „Flora” w Dąbrowie Górniczej.

2 listopada 1905

W Sosnowcu grupa robotnika rozbraja strażnika i przerywa posiedzenie sądu carskiego.

1 listopada 1905

Przed kopalnią „Renard” w Sosnowcu odbywa się wielotysięczne zgromadzenie, w którym uczestniczą robotnicy z Dąbrowy Górniczej…