14 listopada 1905 r. –  Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Żródło: Nowości Illustrowane nr 10 z 4 marca 1905 r. Rycinę błędnie podpisano: "Rzeź robotników przed hutą Katarzyny w Dąbrowie. Wojsko ukryte w podwórzu fabryki strzela do tłumu zebranego przed fabryką. Oficer na froncie zabija strzałem rewolwerowym studenta Malińskiego." Wydarzenie miało miejsce pod hutą "Katarzyna" w Sosnowcu.

Masakra pod hutą "Katarzyna"

        Rok 1905 w całym Imperium Rosyjskim, którego częścią było Królestwo Polskie, nie należał do spokojnych. Wobec słabnącego autorytetu caratu narastała opozycja, którą reprezentował ruch rewolucyjny oparty głównie na robotnikach i chłopstwie. Pojawiały się postulaty natury socjalnej, ale także narodowościowej. Miarę niezadowolenia dopełnił postępujący kryzys gospodarczy oraz wojna Rosji z Japonią i związana z nią powszechna mobilizacja do wojska carskiego. Efektem tej napiętej sytuacji były wystąpienia robotnicze, które rozpoczęły się w Petersburgu 22 stycznia 1905 roku Pod Pałacem Zimowym doszło do krwawych walk, podczas których wojsko carskie zmasakrowało pokojową demonstrację robotników, a wydarzenie to, będące początkiem rewolucji 1905 roku, przeszło do historii pod nazwą „krwawa niedziela”.

        W szybkim tempie strajki i manifestacje objęły całe Imperium, aż po jego najdalsze kresy, w tym przede wszystkim większe miasta i ośrodki przemysłowe. Zagłębie Dąbrowskie, należące do Królestwa Polskiego, obok regionu łódzkiego i warszawskiego, było jednym z największych skupisk ludności, w większości zatrudnionej w przemyśle ciężkim. Fala ruchu rewolucyjnego już w styczniu dosięgła Warszawę, Łódź i Sosnowiec. Okręgowy Komitet Robotniczy (OKR) PPS Zagłębia Dąbrowskiego wydał odezwę pod hasłem „Precz z rządem carskim”, w której wezwał robotników do walki. Pierwsze masowe wystąpienia w regionie rozpoczęły się dnia 1 lutego 1905 roku. Pracę porzucili wówczas jako pierwsi, robotnicy Fabryki Kotłów Parowych W. Fitzner i K. Gamper na Konstantynowie. W tym samym dniu dołączyły do nich załogi innych sosnowieckich zakładów: huty „Katarzyna”, kopalni i walcowni „Hrabia Renard”, Rurkowni Huldczyńskiego, przędzalni czesankowych Dietla oraz Schöna, fabryki armatur Kraupego, fabryki lin i drutu A. Deichsela oraz innych. Wystąpienia były w dużym stopniu spontaniczne, a PPS starała się nadać im zorganizowany charakter. Strajkom towarzyszyły pochody i manifestacje. Największa z nich odbyła się 5 lutego i zgromadziła około 50 tysięcy osób. Wybrano wówczas Komitet Strajkujących Robotników Zagłębia, który opracował program strajku i listę żądań robotników.  Domagali się przede wszystkim ośmiogodzinnego dnia pracy, ustanowienia płacy minimalnej, zniesienia pracy akordowej i brygad, ubezpieczenia, zasiłków i opieki medycznej, ale także wysuwali postulaty polityczne, takie jak np. żądanie zgody na tworzenie stowarzyszeń, w tym wolnych związków zawodowych. W czwartek, 9 lutego, na zebraniu delegatów robotniczych, które odbyło się na kopalni „Hrabia Renard”, uchwalono kontynuowanie strajków. Jednocześnie dotarły tam informacje, iż w hucie „Katarzyna” pracuje nadal więcej robotników niż wymaga tego obsługa pieców i maszyn. W ten sposób próbowali zatrzymać strajkujących władze i przemysłowcy. Dyrekcja huty, aby skłonić załogę do podjęcia pracy, poiła łamistrajków wódką i karmiła kiełbasą. W związku z powyższym tłum robotników ruszył w kierunku huty, aby zmusić łamistrajków do porzucenia pracy. Robotnicy zastali zamkniętą bramę, a na żądanie otwarcia jej, usłyszeli prowokacyjne odpowiedzi. Jeden z uczestników tych wydarzeń opisywał , że po otwarciu bramy, podczas próby wejścia na plac fabryczny,  robotnicy i górnicy z przodu tłumu, zatrzymali się, zobaczywszy żołnierzy carskich, z bronią u boku. Tłum z tyłu napierał na stojących i w tym czasie padły strzały. Jednocześnie w kierunku zgromadzonych zaczęli strzelać żołnierze ukryci u góry, za hałdami. Wojskiem carskim dowodził kpt. Antoniewicz, z pochodzenia Polak. Wśród tłumu zapanowała straszna panika, robotnicy rzucili się do ucieczki, tratując się wzajemnie. W tym samym czasie żołdacy carscy bili pozostałych kolbami i bagnetami. W rezultacie tej rzezi, która trwała około 15 minut,  na miejscu zginęło 38 osób, a ponad 150 zostało rannych. Wiele z nich zmarło później w szpitalach. Zabitych pochowano we wspólnej mogile na cmentarzu w Sosnowcu-Zagórzu. Dokładnej liczby rannych nie udało się nigdy ustalić, gdyż część z nich uciekła, ukrywając się w obawie przed dalszymi represjami. Jak podkreśla Adam Kałuża: „…Operacja w dniu 9 lutego pod hutą została przez władze i przemysłowców z góry ukartowana i precyzyjnie przygotowana. Była rezultatem zmowy głównych partnerów kontrrewolucji w Zagłębiu… .”

Źródło: Nowości Ilustrowane nr 10 z 4 marca 1905 r. W artykule błędnie podano miejsce masakry, która odbyła się pod hutą "Katarzyna"w Sosnowcu, a nie w Dąbrowie Górniczej.

        Trzy dni po tych krwawych walkach, robotnicy wzięli tłumny udział w olbrzymim, manifestacyjnym pogrzebie bardzo młodego działacza robotniczego, Aleksandra Malewicza, ucznia gimnazjum, zamordowanego pod hutą. Stanowisko przemysłowców, mających poparcie władz, już 11 lutego zmieniło się o tyle, że ogłosili oni w specjalnym komunikacie, iż rozmowy dotyczące  żądań robotników, mogą być przez nich podjęte tylko w tym wypadku, jeśli powrócą  do pracy. Robotnicy uzyskali też nieznaczną podwyżkę zarobków – od 3 do 10 kopiejek dziennie zyskali tylko ci, którzy zarabiali poniżej 1 rubla dziennie. W gruncie rzeczy nie były to żadne poważne zmiany, nie zgodzono się bowiem na wiele innych postulatów socjalnych i politycznych, wysuwanych przez robotników.

Pracownicy oddziału Walcowni huty "Katarzyna", 1925 r. Zbiory Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu.

       Strajki, które po tych krwawych wydarzeniach w dniu 9 lutego, objęły niemal wszystkie zakłady przemysłowe w Zagłębiu Dąbrowskim, trwały przez cały rok. Pod wpływem Narodowej Demokracji w walce o te prawa, Komitety Obywatelskie utworzyły 1 listopada 1905 roku na 10 dni Republikę Zagłębiowską. Po upływie tego czasu przez następne miesiące wstrząsały miastem eksplozje akcji bombowych przygotowane przez Organizację Bojową PPS. W akcję protestacyjną włączyła się  także młodzież z zagłębiowskich szkół.

W 1922 roku członkowie sosnowieckiej Polskiej Partii Socjalistycznej ufundowali pamiątkową tablicę z listą osób poległych w dniu 9 lutego 1905 roku pod hutą „Katarzyna”. Aktualnie znajduje się ona w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu.

Wydarzenia rewolucyjne 1905 roku, miały jeszcze jeden bardzo ważny wydźwięk w aspekcie narodowościowym. Nazywane czwartym powstaniem narodowym, były jednym z ważniejszych etapów w drodze do odzyskania niepodległości.

 

Karta pocztowa. Sosnowiec. Huta Katarzyna, wydawca nieznany, lata 30. XX w. Zbiory Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu
Karta pocztowa. Sosnowiec. Huta Katarzyna, wydawca nieznany, Warszawa, przed 1939 r. Zbiory Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu

 

Bibliografia:

  1. W. Domagała, Zagłębie Dąbrowskie podczas rewolucji 1905 roku w: Rewolucja 1905-1907 roku na ziemiach polskich. Materiały i studia, Warszawa 1955
  2. Adam Kałuża, Przeciw carowi! Rok 1905 w Zagłębiu Dąbrowskim, Sosnowiec 2005
  3. Jan Walczak, Życie społeczno-polityczne (do 1914 roku) w: Zagłębie Dąbrowskie w czasach zaborów i walk o niepodległość (do 1918 roku), praca zbiorowa pod red. Jana Walczaka, Sosnowiec 2004
  4. Jan Walczak, Rok 1905 w Zagłębiu Dąbrowskim w: Rocznik Sosnowiecki 2005, Sosnowiec 2006
  5. Zygmunt Woźniczka, Ruch niepodległościowy i robotniczy w: Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje pod red. Antoniego Barciaka, Andrzeja T. Jankowskiego, Sosnowiec 2016
  6. St. Andrzej Radek, Rewolucja w Zagłębiu Dąbrowskiem 1894-1905-1914, Sosnowiec 1929

 

Opracowała: Anna Makarska

Sprawdź podobne artykuły

Pomóż nam stworzyć

kronikę wydarzeń bohaterów i miejsc!

Jeśli posiadasz w domowym archiwum zdjęcia, notki prasowe, czy inne materiały, którymi chciałbyś się z nami podzielić, śmiało – napisz do nas! Dołożysz swoją cegiełkę do wspaniałego przedsięwzięcia, które będzie służyć i edukować nas jeszcze przez wiele pokoleń.

Jeśli chcesz podzielić się z nami częścią swojej historii,
prześlij je za pomocą poniższego przycisku

Bądź na bieżąco

Newsletter

Chcesz dostawać od nas informacje o najnowszych wydarzeniach, wystawach i artykułach? Zapisz się!

Dziękujemy za przesłanie nam
swojej historii

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera

Skip to content